Beskjæring av busker og trær.

Vedlikeholdsbeskjæring går ut på å fjerne gamle grener for å gi rom for ny tilvekst med bedre blomstring.

hekk_plantasjen.jpg
Foto: Plantasjen

Slik beskjæring gir en kontinuerlig forynging av plantene. Uttynning av gressmassen gir bedre betingelser( fremfor alt mer lys) for at blad , blomst, og frukt kan utvikle seg optimalt.
For plantetyper som forgrener seg fra basis skal 5-6 år gamle grener skjæres helt vekk. For planter hvor forgreningen skjer høyere opp i busken, skjæres gamle grener tilbake til nærmeste større gren.
Rosespirea og Buskmure (potentilla) skal i tillegg 5 år gamle grener, stusses i toppen slik at fjorårets blomsterstand fjernes.
Busker som blomstrer om vårer( gullbusk, brudespirea, syriner…..)vedlikeholdsbeskjæres helst etter blomstring. Vårblomstrende busker danner nemlig knoppene sine året før de blomstrer.Beskjæres disse tidlig på vårer mister man mye blomstring. Busker som blomstrer etter St. Hans beskjæres tidlig på våren. Beskjæring av stenfruk ( prydkirsebær, mandelbusk) har vist gode resultater også ved beskjæring i august- september.

Busker - foryngelsesbeskjæring:

Gamle forvokste busker kan forynges ved å skjære dem helt ned. Det skal bare stå igjen "stubber" på ca 5-15 cm. Ved slik beskjæring vil det bli en voldsom ny tilvekst. Det kan for enkelte buskers vedkommende bli nødvendig med uttynning av de svakeste grenene ut gjennom sommeren- og neste vår.

OBS!! Ved all beskjæring er det viktig at man bebyter skarp redskap som lager rene snittflater slik at såret kan leges snarest mulig med minimal risiko for angrep av skadegjørere.

Frukttrær - beskjæring:

Kjernefrukt (eple og pære) beskjæres i januar-mars. Stenfrukt( plomme, kirsebær, morell) beskjæres etter høsting( august- september), men kan også beskjæres i mars for å minske risikoen for skinfruktbakteriose. Kirsebær og moreller skal beskjæres lite, mest uttynning av grenmassen for å få nok lys inn i treet slik at fruktene kan utvikle seg optimalt.
På eple, pære og plomme fjerner vi grener som vokser rett ned, rett opp, innover mot stammen og den svakeste av grener som krysser hverandre. I tillegg fjerner man "konkurranseskuddet" i toppen, dersom det er flere topper.
Årlig vedlikeholdsbeskjæring bør utføres. Kraftig beskjæring etter "skippertak" metoden gir dårlig resultat ,med kraftig tilvekst av nye skudd- som må tynnes ut. Er du i tvil, kontakt oss for mer veiledning.

Plantevern:

For å få størst mulig avling av god kvalitet er det nødvendig med forebyggende tiltak mot sopper, og kurativ behandling dersom det blir angrepet av skadeinsekter. Angrep av skadegjørere bør bekjempes av hensyn til treets videre utvikling. Sterke angrep kan svekke treet såpass at det kan gå til grunne.

- Kopperkalk

Forebygger mot en rekke sopper. Sprøyt fruktrærne ( husk også rosemandel og prydkirsebær) med Kopperkalk om våren, før knoppene utvikler blader og om høsten eter bladfall.

- Baycor

Er særlig virksom mot monolia, skurv, flekksopper, men også mot en rekke andre sopper. Baycor har både kurativ og forebyggende virkning. Sprøyt i forbindelse med blomstringa. Sprøyt ved begynnende blomstring, midt i blomstringa, og ved avsluttende blomstring. 3 ganger etter hverandre med ca 1 ukes mellomrom.

- Insekter

Angrep av skadeinsekter utføres når de opptrer. Basudin og Ambush har god virkning mot mange av skadeinsektene. Er du i tvil, kontakt oss slik at du kan få veiledning om hvordan du bør forholde deg.


Vokseplass:

Frisk og frodig vegetasjon blir mindre angrepet av skadegjørere enn planter som mistrives. Derfor er det viktig å legge forholdene til rette for at plantene kan trives.

- Jord

Sandholdig moldjord, meget godt drenert, jorddybde minst 60 cm. Stiv leirejord liker fruktrærne dårlig. Heller ikkje sur jord.

- Næring

Som for alle andre matnyttige vekster vil tilskudd av naturgjødsel gi god uttelling. I tillegg må det kalkes og gjødsles med fullgjødsel.

OBS!!! 
Ikke la gress og ugress vokse inn mot stammen. Gress og ugress er grådige og forsyner seg med all næring, fuktighet og luft før dette når ned til fruktrærnes røtter. La det være åpen jord rundt treet i en diameter på minst 100 cm. Dette gjelder særlig yngre trær.

Artikkel hentet fra Hage & Grøntanlegg 
 

Flere artikler fra alttilbolig.no

1

Male baderomsplatene?

Vårt bad fra 1976 fungerer helt fint. Ikke målt fukt og det er god ventilasjon der. På sikt skal vi totalrenovere det, men på kort sikt vil vi gjøre noen kosmetiske endringer. Veggene er kledd med baderomsplater med marmormønster, og spørsmålet mitt er om det går an å sparkle og male over disse?
Les mer...

water damaged basement

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Les mer...
ildet viser en murvegg som er etterisolert utvendig med murt forblending. Forblendingen er lagt opp på konsoller med betongbjelke mellom. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Etterisoler murvegger på riktig måte

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd. 

Les mer...
Bruk et fint slipepapir og tørk godt av alt støv etterpå, gjerne med en mikrofiberklut.

Nytt kjøkken til et par tusen kroner

Kjøkkenet er både et arbeidsrom og et hyggelig oppholdsrom. Her kan familien samle seg til måltidene, og her kan barna gjøre lekser på kjøkkenbordet mens de voksne lager mat. Rommet blir mye brukt - og mye slitt. En oppfriskning behøver ikke koste så mye.
Les mer...
utemiljø

Skap et gjennomtenkt uterom!

Dobbelgarasje og terrasse er kommet for å bli, og det samme er utemiljø! Hagen eller balkongen er ikke lenger et sted for tilfeldig 

sammensatte hagemøbler og krakker, men heller et sted for hvile, rekreasjon og sosiale aktiviteter i skjønn forening ved hjelp av gjennomtenkt planlegging og stilige utemiljø produkter.

Les mer...
Salix integra

Slik lykkes du med prydtrær

En hage har behov for noen større vekster for å skape dybde og myke opp større flater enten i form av store hus eller store flate hagearealer.

Les mer...
Problemet med en vinduskarm som er beiset er at brunfargen stjeler mye lys.

Fra beis til maling

Når karmene og listverket ved vinduene innvendig er beiset brune og skal males hvite, må et systemskifte til. Slik går du frem da!

Les mer...
1

- pressemelding fra Relekta

Miljøvennlig fuging

Det blir mer og mer fokus på miljø i byggebransjen. Derfor har Relekta lansert fugemassen 101 Miljøfug. Den tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam Nor. 

Les mer...
1

Verktøyguide til malejobben

Å male fasaden er en stor jobb som kan være kostbar - akkurat derfor er det viktig å være grundig i utførelsen. Med verktøy egnet for oppgaven går arbeidet raskere, og resultatet blir både penere og mer varig. God kvalitet er sjelden så lønnsomt som ved fasadebehandling. Her er en guide til hva du trenger.

Les mer...
Fig. 01Ulike komponenter i bindingsverksvegger

Oppdatert om bindingsverk

Byggforskseriens praktiske retningslinjer for dimensjonering og utførelse av bindingsverk i småhus er revidert og oppdatert etter gjeldende standarder. 

Les mer...
270

Pressemelding fra Gardena

Robotgressklipper: byens flotteste plen og fritid uten støy

En plen som klippes av en robot-gressklipper, er alltid velholdt.

Les mer...

Til toppen