Hybrid betongkonstruksjon like god

En fersk doktoravhandling viser hvordan lettbetong kan benyttes i kombinasjon med normal betong for å oppnå et lettere, men like bra konstruksjonselement. I tillegg isolerer lettbetongen bedre.

hybrid lettbetong.jpg

Bildet viser registrering av riss under storbjelketesting av hybrid betongbjelke. Foto: Linn Grepstad Nes

Lettbetong blir som oftest brukt i de tilfellene man har behov for å senke egenvekten til en konstruksjon. En ulempe med lettbetong er at den får større deformasjoner ved belastning på grunn av lavere elastisitet enn for normalbetong. Den lave densiteten medfører svak konstruktiv oppførsel.

 

Lettbetong som fyllmateriale

Ph.d-prosjektet "Experimental and Numerical Study of Hybrid Concrete Structures" er gjennomført for å øke kunnskapen om optimaliserte konstruksjonselement der ulike betongkvaliteter kombineres i samme tverrsnitt. (I forsøk gjennom doktorgraden kombineres lettbetong med normalbetong i samme bjelke for å senke egenvekten uten å svekke den konstruktive oppførselen.

 

Normalbetong brukes i trykksonen (5 cm tykkelse) og lettbetong brukes som "fyllmateriale" for størstedelen av tverrsnittet. Konvensjonell lengdearmering tar strekk-kreftene. På denne måten kan momentkapasitet forenklet beregnes ut fra materialegenskapene til normalbetong og stangarmering. Skjærkapasitet baseres på materialegenskapene til lettbetong og skjærarmering. 

Armert med stålfiber

I studien er det brukt lettbetong fra Weber med densitet ca 1250kg/m3, noe som normalt medfører svak konstruktiv oppførsel. For å bøte på dette er lettbetongen armert med stålfiber. Småskala strekktester og fibertelling viste at strekkfastheten var direkte avhengig av antall fibre på bruddflatene. Det vil si at jo flere fibre ved kritisk snitt, dess høyere strekkfasthet. Dette ble reflektert i bjelker utsatt for skjærbrudd under storbjelketesting. Storbjelketesting med momentbrudd viste også at bjelkene med 1% fiberarmering var mindre opprisset enn bjelker med halve fibermengden.

 

Det ble ikke observert problemer med støpeskjøten mellom normalbetong og lettbetong i noen av forsøkene.

 

Effektiv byggeprosess

Storbjelkene som ble testet i denne studien kan tenkes å representere enveis dekkeelement. Videre vil de kunne være oppbygd av et prefabrikkert konstruksjonselement av lettbetong og eventuelt et nedre lag av normalbetong. Et topplag av normalbetong støpes på plassen.

 

– Dette kan bidra til effektiv byggeprosess og lavere egenvekt uten å gå på bekostning av hverken konstruktiv oppførsel eller bestandighet, da ytre lag er av høyere betongkvalitet, sier Ph.d-kandidat Linn Grepstad Nes, som har utført studien.

 

Flere fordeler

Et element av denne typen vil antakelig være dyrere enn et tradisjonelt dekke av stedstøpt betong, men bruk av lettbetong gjør det mulig å øke spennvidden for vanlig slakkarmerte konstruksjonselement. I forhold til et plattendekke vil man i byggefasen kunne utnytte trykksonekapasiteten til lettbetongen, noe som kan redusere antall understøttinger. Lettbetong i seg selv har dessuten bedre isolerende egenskaper enn normalbetong.

 

Forskningsarbeidet som presenteres i avhandlingen er utført ved NTNU, og inngår som en del av aktiviteten i Concrete Innovation Centre (COIN).

Pressemelding fra Sintef 

 

Flere artikler fra alttilbolig.no

1

Male baderomsplatene?

Vårt bad fra 1976 fungerer helt fint. Ikke målt fukt og det er god ventilasjon der. På sikt skal vi totalrenovere det, men på kort sikt vil vi gjøre noen kosmetiske endringer. Veggene er kledd med baderomsplater med marmormønster, og spørsmålet mitt er om det går an å sparkle og male over disse?
Les mer...

water damaged basement

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Les mer...
ildet viser en murvegg som er etterisolert utvendig med murt forblending. Forblendingen er lagt opp på konsoller med betongbjelke mellom. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Etterisoler murvegger på riktig måte

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd. 

Les mer...
Bruk et fint slipepapir og tørk godt av alt støv etterpå, gjerne med en mikrofiberklut.

Nytt kjøkken til et par tusen kroner

Kjøkkenet er både et arbeidsrom og et hyggelig oppholdsrom. Her kan familien samle seg til måltidene, og her kan barna gjøre lekser på kjøkkenbordet mens de voksne lager mat. Rommet blir mye brukt - og mye slitt. En oppfriskning behøver ikke koste så mye.
Les mer...
utemiljø

Skap et gjennomtenkt uterom!

Dobbelgarasje og terrasse er kommet for å bli, og det samme er utemiljø! Hagen eller balkongen er ikke lenger et sted for tilfeldig 

sammensatte hagemøbler og krakker, men heller et sted for hvile, rekreasjon og sosiale aktiviteter i skjønn forening ved hjelp av gjennomtenkt planlegging og stilige utemiljø produkter.

Les mer...
Salix integra

Slik lykkes du med prydtrær

En hage har behov for noen større vekster for å skape dybde og myke opp større flater enten i form av store hus eller store flate hagearealer.

Les mer...
Problemet med en vinduskarm som er beiset er at brunfargen stjeler mye lys.

Fra beis til maling

Når karmene og listverket ved vinduene innvendig er beiset brune og skal males hvite, må et systemskifte til. Slik går du frem da!

Les mer...
1

- pressemelding fra Relekta

Miljøvennlig fuging

Det blir mer og mer fokus på miljø i byggebransjen. Derfor har Relekta lansert fugemassen 101 Miljøfug. Den tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam Nor. 

Les mer...
1

Verktøyguide til malejobben

Å male fasaden er en stor jobb som kan være kostbar - akkurat derfor er det viktig å være grundig i utførelsen. Med verktøy egnet for oppgaven går arbeidet raskere, og resultatet blir både penere og mer varig. God kvalitet er sjelden så lønnsomt som ved fasadebehandling. Her er en guide til hva du trenger.

Les mer...
Fig. 01Ulike komponenter i bindingsverksvegger

Oppdatert om bindingsverk

Byggforskseriens praktiske retningslinjer for dimensjonering og utførelse av bindingsverk i småhus er revidert og oppdatert etter gjeldende standarder. 

Les mer...
270

Pressemelding fra Gardena

Robotgressklipper: byens flotteste plen og fritid uten støy

En plen som klippes av en robot-gressklipper, er alltid velholdt.

Les mer...

Til toppen