Nettleie

Leie av nett er monopolbasert i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. Samtidig har du en rekke rettigheter hvis du ikke får strømmen du betaler for.

Strømledninger_© Kelly Pack - Fotolia.com_Fotolia_4702338_XS_468.jpg
Foto: Fotolia

Måleravlesning

Du er pliktig til å lese av strømmen når nettselskapet gir varsler om det. Dersom du ikke leser av måleren i tide, har nettselskapet rett til å anslå forbruket ditt. Du risikerer da at regningen din blir høyere enn det som er riktig.

Nettselskapet plikter som hovedregel å påse at måleravlesning skjer minst en gang i året, og ved leverandørskifte/opphør.

Dersom du har grunn til å tro at det er noe galt med måleren din, kan du kontakte nettselskapet. I utgangspunktet må du bekoste kontrollen selv, men dersom det er et avvik som er større enn +/- 3 prosent, kan du kreve at nettselskapet dekker kostnadene.

Betaling

Nettleien består normalt av et fastledd og et variabelt ledd tilknyttet ditt forbruk. I tillegg fakturerer nettselskapet for forbruksavgiften som går til staten. Forbruksavgiften er politisk bestemt. Norges vassdrags- og energidirektorat setter grenser for hvor mye nettselskapene kan ta betalt i nettleie av sine kunder. Dette reguleres ved inntektsrammer. Denne reguleringen skal hindre at du må betale høyere pris enn nødvendig for transporten av strømmen.

Betaling for nettleien skal normalt skje etterskuddsvis etter avregning. Det er unntak for fastleddet, men også det variable leddet hvis for eksempel det er risiko forbundet med din økonomiske betalingsevne.

Hvis nettselskapet gjør endringer i betalingsvilkårene eller nettleien, skal det gis 14 dagers varsel om det. Varsel kan skje direkte eller for eksempel ved kunngjøring i aviser. 

Les mer om prissetting av nettleie hos Norges vassdrags- og energidirektorat.

Oppsigelse

Oppsigelse av nettleieavtale kan være aktuelt dersom du skal flytte til en annen bolig. Oppsigelse kan skje med 14 dagers varsel. Du er ansvarlig for nettleie til utløpet av oppsigelsesperioden eller til måleravlesning skjer.

Dersom du glemmer å si opp avtalen din med nettselskapet, kan du holdes ansvarlig inntil nettleieavtale med ny eier foreligger, eller inntil nettselskapet får lest av måleren.

Klage

Du kan klage til nettselskapet ved strømbrudd eller avvik i leveringskvaliteten og kreve erstatning, Avvik kan for eksempel være at det er kommet for lav eller høy spenning inn i huset ditt, og at det har ødelagt elektrisk utstyr. Nettselskapet plikter å ordne feilen innen rimelig tid etter at du har gitt beskjed om den.

Bruk gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

Ved strømbrudd eller hvis leveringskvaliteten avviker fra det du har krav på, kan du holde tilbake betaling for å dekke det tapet du eventuelt lider. Dette krever imidlertidig at du blir påført et økonomisk tap. Vær oppmerksom på at du ikke kan holde tilbake mer enn det som er nødvendig for å sikre et eventuelt krav mot selskapet.

Varer et avbrudd over 12 timer, kan du for øvrig kreve direkte utbetaling fra nettselskapet i henhold til standardiserte satser:

kr 600 for avbrudd t.o.m. 24 timer
kr 1400 for avbrudd over 24 timer t.o.m. 48 timer
kr 2700 for avbrudd over 48 timer t.o.m. 72 timer
kr 1300 for hver nye påbegynte 24 timers periode ut over 72 timer

Du må klage senest innen 2 år etter at forholdet oppstod. I tillegg må kravet fremmes innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget det. Innen rimelig tid er aldri kortere enn 2 måneder, men kan være lengre. Nærmere redegjørelse for nettselskapenes erstatningskrav, finner du i standard nettleieavtalen.

Kilde: Forbrukerrådet

Flere artikler fra alttilbolig.no

1

Male baderomsplatene?

Vårt bad fra 1976 fungerer helt fint. Ikke målt fukt og det er god ventilasjon der. På sikt skal vi totalrenovere det, men på kort sikt vil vi gjøre noen kosmetiske endringer. Veggene er kledd med baderomsplater med marmormønster, og spørsmålet mitt er om det går an å sparkle og male over disse?
Les mer...

water damaged basement

Færre vannskader med lekkasjestopper

Lekkasjestoppere registrerer lekkasje, stanser vanntilførselen og begrenser dermed følgeskadene etter lekkasjer fra løse vanninstallasjoner. Ved nyinstallasjoner er det nå påbudt å montere lekkasjestopper.

Les mer...
ildet viser en murvegg som er etterisolert utvendig med murt forblending. Forblendingen er lagt opp på konsoller med betongbjelke mellom. Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Etterisoler murvegger på riktig måte

En rekke forhold spiller inn når man skal etterisolere eldre vegger av mur. En ny anvisning i Byggforskserien gir gode råd. 

Les mer...
Bruk et fint slipepapir og tørk godt av alt støv etterpå, gjerne med en mikrofiberklut.

Nytt kjøkken til et par tusen kroner

Kjøkkenet er både et arbeidsrom og et hyggelig oppholdsrom. Her kan familien samle seg til måltidene, og her kan barna gjøre lekser på kjøkkenbordet mens de voksne lager mat. Rommet blir mye brukt - og mye slitt. En oppfriskning behøver ikke koste så mye.
Les mer...
utemiljø

Skap et gjennomtenkt uterom!

Dobbelgarasje og terrasse er kommet for å bli, og det samme er utemiljø! Hagen eller balkongen er ikke lenger et sted for tilfeldig 

sammensatte hagemøbler og krakker, men heller et sted for hvile, rekreasjon og sosiale aktiviteter i skjønn forening ved hjelp av gjennomtenkt planlegging og stilige utemiljø produkter.

Les mer...
Salix integra

Slik lykkes du med prydtrær

En hage har behov for noen større vekster for å skape dybde og myke opp større flater enten i form av store hus eller store flate hagearealer.

Les mer...
Problemet med en vinduskarm som er beiset er at brunfargen stjeler mye lys.

Fra beis til maling

Når karmene og listverket ved vinduene innvendig er beiset brune og skal males hvite, må et systemskifte til. Slik går du frem da!

Les mer...
1

- pressemelding fra Relekta

Miljøvennlig fuging

Det blir mer og mer fokus på miljø i byggebransjen. Derfor har Relekta lansert fugemassen 101 Miljøfug. Den tilfredsstiller emisjonskravene til Breeam Nor. 

Les mer...
1

Verktøyguide til malejobben

Å male fasaden er en stor jobb som kan være kostbar - akkurat derfor er det viktig å være grundig i utførelsen. Med verktøy egnet for oppgaven går arbeidet raskere, og resultatet blir både penere og mer varig. God kvalitet er sjelden så lønnsomt som ved fasadebehandling. Her er en guide til hva du trenger.

Les mer...
Fig. 01Ulike komponenter i bindingsverksvegger

Oppdatert om bindingsverk

Byggforskseriens praktiske retningslinjer for dimensjonering og utførelse av bindingsverk i småhus er revidert og oppdatert etter gjeldende standarder. 

Les mer...
270

Pressemelding fra Gardena

Robotgressklipper: byens flotteste plen og fritid uten støy

En plen som klippes av en robot-gressklipper, er alltid velholdt.

Les mer...

Til toppen